Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Κουσούλης

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του συλλόγου χωρίζεται σε 2 ομάδες:

  • Internal Peer-Review team

    Ο κύριος στόχος των μελών της SJD Internal Peer-Review Team είναι να ελέγχουν την ποιότητα των άρθρων των ομάδων εργασίας του ΣΝΙ.

  • Scientific Advisors

    Ο κύριος στόχος των μελών των SJD Scientific Advisors είναι να προτείνουν επιστημονικές ιδέες προς υλοποίηση από τις ομάδες εργασίας του ΣΝΙ, να προτείνουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και γενικότερα να παρέχουν συμβουλευτική όπου χρειαστεί με βάση τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

Επικοινωνία

Μαινάλου 5, Μαρούσι,
15123, Αθήνα
τηλ. 694-4589576
email: info@sni.gr

No part of this website may be copied, transferred, or re-created without the express consent of S.J.D..
S.J.D. reserves the right to take legal actions against anyone who does not respect its intellectual property rights.