Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Περιγραφή

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, ο Σύλλογος Νέων Ιατρών διοργανώνει για άλλη μια χρονιά το ετήσιο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με όλες τις πτυχές της ιατρικής έρευνας, η απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας αλλά και η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας, που θα λειτουργήσει ως βασικό θεμέλιο για τις μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες του Συλλόγου. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ερευνητικής διαδικασίας, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ενεργά και ουσιαστικά στο ερευνητικό έργο του ΣΝΙ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από μαθήματα των οποίων οι θεματικές περιλαμβάνουν εκπαίδευση πάνω στην εκπόνηση συστηματικών ανασκοπήσεων/μετα-αναλύσεων καθώς και συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα της ιατρικής βιβλιογραφίας. Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων, ενώ και τα μέλη ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν σε μαθήματα ανάλογα με την θεματική ενδιαφέροντός τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκινάει από τον 9/2022. Από φέτος δημιουργείται και η Οργανωτική Επιτροπή Εκπαιδευτικού Προγράμματος/Journal Club, η οποία είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα αποτελείται από μέλη του Συλλόγου με την συνεχή συμβολή και καθοδήγηση του ΔΣ του ΣΝΙ.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Τη γνωριμία των νέων μελών με τις αρχές λειτουργίας και τις δράσεις του ΣΝΙ
  • Την εξοικείωση με τις βασικές αρχές συγγραφής, αξιολόγησης και υποβολής ενός επιστημονικού άρθρου
  • Την παρουσίαση των διαφορετικών τύπων μελετών
  • Την εισαγωγή στη βιβλιογραφική ανάλυση μέσα από παρουσίαση δημοσιεύσεων των μελών του Συλλόγου Νέων Ιατρών

Λεπτομέρειες συμμετοχής

Τρόπος συμμετοχής: Κατόπιν εγγραφής σε Google form που αποστέλλεται μέσω e-mail.
Διάρκεια: Συνήθως 1 ώρα – ποικίλλει ανάλογα με το θέμα.
Ημερομηνία: Μία ημέρα κάθε μήνα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της κάθε παρουσίασης θα ανακοινώνεται εγκαίρως στα μέλη μέσω ενημερωτικού e-mail.
Μέσο: Διαδραστική παρουσίαση και συνομιλία μέσω Skype/Zoom.

 

Η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών συστήνεται ανεπιφύλακτα!