Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύλλογος Νέων Ιατρών

Μαινάλου 5, Μαρούσι
15123, Αθήνα, Ελλάδα
+30 69 463 71 542