Ερευνητικές Συνεργασίες

Ο Σύλλογος Νέων Ιατρών έχει συνεργαστεί με ερευνητές από τα παρακάτω ιδρύματα:

Διεθνείς συνεργασίες της Ομάδας Εργασίας Παθολογικού Τομέα

 • Cardiology Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA
 • Department of Medicine, New York Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine, New York, NY, USA
 • Division of Cardiology, Emory School of Medicine, Atlanta, GA, USA

Διεθνείς συνεργασίες της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικού Τομέα

 • Department of Obstetrics and Gynecology, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA
 • Department of Surgery, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Department of Surgery, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Department of Surgery, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Department of Surgery, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA
 • Department of Surgery, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA
 • Department of Surgery, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Department of Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
 • Department of Surgery, Medical University of South Carolina, Charleston, SC, USA
 • Department of Urology, New York Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine, New York, NY, USA
 • Department of Surgery, The University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, USA
 • Department of Radiology, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA
 • Department of Radiology, Τhe Children’s Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, PA, USA
 • Department of Research & Innovation, St Luke’s University Health Network, Bethlehem, PA, USA
 • Division of Vascular Surgery, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD, USA

Ελληνικές συνεργασίες της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικού Τομέα

 • Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics, School of Medicine, University of Athens, Athens, Greece
 • Institute of Preventive Medicine, Environmental & Occupational Health, Prolepsis, Athens, Greece