Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΝΙ

Δρ. Ιωάννης Α. Ζιώγας
Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Στεπάν Εσαγιάν
Διοικητικό Συμβούλιο - Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Μιχαήλ Παπαπάνου
Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Μελίνα Νικολακέα
Διοικητικό Συμβούλιο - Ταμίας
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Δημήτριος Σπίνος
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Αικατερίνη Δεδεηλία
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Κωνσταντίνος Π. Οικονομόπουλος
Διοικητικό Συμβούλιο - Εμπνευστής & Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Αναστασία Βασιλοπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο - Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Κάκος Χρίστος – Δημήτριος
Διοικητικό Συμβούλιο - Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Γεώργιος Γερόπουλος
Διοικητικό Συμβούλιο - Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.