Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΝΙ

Δρ. Μιχαήλ Παπαπάνου
Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Δημήτριος Σπίνος
Διοικητικό Συμβούλιο - Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Μελίνα Νικολακέα
Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Χρήστος Κωνσταντινίδης
Διοικητικό Συμβούλιο - Ταμίας
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Νικόλαος Μαδούρος
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Νίνα – Μαρία Φαναροπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Αναστασία Βασιλοπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Δρ. Δήμητρα Μητσοπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Αναπληρωματικό Μέλος / Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Δημήτριος Βάρβογλης
Διοικητικό Συμβούλιο - Αναπληρωματικό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.