Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΝΙ

Δρ. Κωνσταντίνος Π. Οικονομόπουλος
Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Ιωάννης Α. Ζιώγας
Διοικητικό Συμβούλιο - Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Γρηγόριος Καλαϊτζίδης
Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Πέτρος Ιωάννου
Διοικητικό Συμβούλιο - Ταμίας
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Παναγιώτης Λιασίδης
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Παναγιώτης Καψαμπέλης
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.