Επιτροπές

Ελεγκτική Επιτροπή

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών είναι:

Δρ. Κωνσταντίνος Π. Οικονομόπουλος
Ελεγκτική Επιτροπή - Μέλος & Εμπνευστής Συλλόγου Νέων Ιατρών
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.

Ομάδες Εργασίας

Οι νεοσύστατες ομάδες εργασίας του Συλλόγου Νέων Ιατρών απαρτίζονται από άτομα με παρόμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα και όλα τα επίπεδα εμπειρίας στην ερευνητική διαδικασία. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ομάδων ατόμων με παρόμοια ερεθίσματα που μέσω διαδικτυακών ή/και δια ζώσης συναντήσεων θα ανταλλάσσουν γνώσεις, ιδέες και θα παράγουν ερευνητικό έργο αποτελεσματικότερα. Οι ομάδες είναι δυναμικές και συνεχώς ανανεώνονται βάση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των εισερχόμενων μελών στο Σύλλογο.

Ομάδα Εργασίας Καρδιολογίας

Η ομάδα στοχεύει να πραγματοποιήσει, κυρίως, συστηματικές ανασκοπήσεις με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Καρδιολογίας.

Ομάδα Εργασίας Καρδιοθωρακοχειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής

Η ομάδα στοχεύει στην διερεύνηση (κυρίως μέσω υψηλής ποιότητας συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων) καίριων ερευνητικών ερωτημάτων, καλύπτοντας ποικιλία θεμάτων τόσο αγγειοχειρουργικής όσο χειρουργικής καρδιάς και θώρακος. Στόχος είναι η ομαδική δουλειά και η βελτίωση των ικανοτήτων των μελών της ομάδας στην συγγραφή μετα-αναλύσεων και συστηματικών ανασκοπήσεων.

Ομάδα Εργασίας Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Η ομάδα στοχεύει να πραγματοποιήσει, κυρίως, συστηματικές ανασκοπήσεις με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Δερματολογίας αλλά και της Πλαστικής Χειρουργικής.

Ομάδα Εργασίας Γενικής Χειρουργικής

Η ομάδα στοχεύει στην διερεύνηση (κυρίως μέσω υψηλής ποιότητας συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων) καίριων ερευνητικών ερωτημάτων, καλύπτοντας ποικιλία θεμάτων όπως: μεταμοσχεύσεις, χειρουργική ογκολογία, παιδοχειρουργική, βαριατρική χειρουργική, χειρουργική τραύματος, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, χειρουργική ενδοκρινών αδένων, και χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων.

Ομάδα Εργασίας Αιματολογίας και Ογκολογίας

Η ομάδα στοχεύει να πραγματοποιήσει, κυρίως, συστηματικές ανασκοπήσεις με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας – Ογκολογίας.

Ομάδα Εργασίας Εσωτερικής Παθολογίας

Η ομάδα στοχεύει στην εκπόνηση συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων προς την διερεύνηση καίριων ερευνητικών ερωτημάτων σε μία ποικιλία θεμάτων της Εσωτερικής Παθολογίας και των συναφών υποειδικοτήτων, όπως θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων την λοιμωξιολογία, την ρευματολογία, την γαστρεντερολογία, κ.α.

Ομάδα Εργασίας Μαιευτικής, Γυναικολογίας & Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Η ομάδα στοχεύει στην διερεύνηση (κυρίως μέσω υψηλής ποιότητας συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων) καίριων ερευνητικών ερωτημάτων, καλύπτοντας ποικιλία θεμάτων όπως: κύηση και λοχεία, εμβρυομητρική ιατρική, υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και διατήρηση γονιμότητας, γυναικολογική ογκολογία, ουρογυναικολογία και χειρουργική μαστού.

Ομάδα Εργασίας Ορθοπεδικής

Η ομάδα στοχεύει να πραγματοποιήσει, κυρίως, συστηματικές ανασκοπήσεις με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Ορθοπεδικής.

Ομάδα Εργασίας Ωτορινολαρυγγολογίας, Βάσης Κρανίου, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου

Η ομάδα στοχεύει στην διατέλεση συστηματικών ανασκοπήσεων με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων της Ωτορινολαρυγγολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Θα εστιάσουμε κυρίως σε θεματολογία που εφάπτεται πολλαπλών ειδικοτήτων στο κομμάτι της βάσης κρανίου, κεφαλή και τράχηλο και πλαστική προσωπικού κρανίου.