Επιτροπές

Ελεγκτική Επιτροπή

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών είναι:

Δρ. Σπύρος Καραγεώργος
Ελεγκτική Επιτροπή - Μέλος
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Γιάννης Κατσαρός
Ελεγκτική Επιτροπή - Μέλος
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Π. Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αντώνης Κουσούλης

Η Επιστημονική Επιτροπή του συλλόγου χωρίζεται σε 2 ομάδες:

  • Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης
    Ο κύριος στόχος των μελών της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης είναι να ελέγχουν την ποιότητα των άρθρων των ομάδων εργασίας του ΣΝΙ.
  • Επιστημονικοί Σύμβουλοι
    Ο κύριος στόχος των Επιστημονικών Συμβούλων είναι να προτείνουν επιστημονικές ιδέες προς υλοποίηση από τις ομάδες εργασίας του ΣΝΙ, να προτείνουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και γενικότερα να παρέχουν συμβουλευτική όπου χρειαστεί με βάση τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης

Δρ. Μάριος Δέτσης
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Κωνσταντίνος Π. Οικονομόπουλος
Διοικητικό Συμβούλιο - Εμπνευστής & Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Βασίλης Καλλές
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Γιάγκος Λαβράνος
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Δημήτρης Νασιούδης
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Ευάγγελος Οικονόμου
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Ευριδίκη Πατελάρου
Εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης
Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

Δρ. Ανδρέας Χαριδήμου
Επιστημονικοί Σύμβουλοι - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Γιώργος Χλωρός
Επιστημονικοί Σύμβουλοι - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Θεόδωρος Ν. Σεργεντάνης
Επιστημονικοί Σύμβουλοι - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Αντώνης Α. Κουσούλης
Επιστημονικοί Σύμβουλοι - Μέλος
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Νέων Ιατρών.