Οργανωτικές Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας είναι:

Δρ. Ευγενία Κουμαδωράκη
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Συντονιστής
Δρ. Γιώργος Φαναριωτής
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Γραμματέας
Δρ. Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Δρ. Ασημένια Παλαιοκρασσά
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Μέλος
Δρ. Ιωάννης Ζούπας
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Μέλος
Δρ. Βίκυ Μπίκου
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Μέλος
Δρ. Νικόλαος Μαδούρος
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.

Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι:

Δρ. Βασιλική Μανάκη
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Συντονιστής
Δρ. Γεώργιος Γάκης
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Γραμματέας
Δρ. Νίνα – Μαρία Φαναροπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Μανθία Παπαγεωργακοπούλου
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος
Δρ. Νίνα – Ραφαηλία Καρέλα
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος
Δρ. Παναγιώτης Ευθυμίου
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος
Δρ. Παναγιώτης Λαγομιτζής
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μέλος

Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού είναι:

Δρ. Τιμολέων Γιάννακας
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Συντονιστής
Δρ. Μενέλαος Παπακωνσταντίνου
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Γραμματέας
Δρ. Σταύρος Μοσχονάς
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Μέλος
Δρ. Νικηφόρος Σταμούλης
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Μέλος
Δρ. Χρήστος Κωνσταντινίδης
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Μέλος
Δρ. Δονάτος Τσαμούλης
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Μέλος

Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας είναι:

Δρ. Δημήτριος Γιαννακίδης
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Συντονιστής
Δρ. Ελένη Ρούτση
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Γραμματέας
Δρ. Ευάγγελος Κολοτούρος
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Μέλος
Δρ. Δήμητρα Μητσοπούλου
Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Αναπληρωματικό Μέλος / Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων Ιατρών.
Δρ. Μαρία Παναγή
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Μέλος
Δρ. Διώνη – Πηνελόπη Πέτσιου
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Μέλος
Δρ. Μαρία-Μυρτώ Παπαδοπούλου
Οργανωτική Επιτροπή Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας - Μέλος