Συχνές Ερωτήσεις

Τι Πρέπει να Γνωρίζετε για το Σύλλογο

Ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις για να είμαι μέλος του ΣΝΙ;
Πώς μπορώ να γίνω μέλος;
Πότε θεωρείται κανείς μέλος;
Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;
Σχετίζεται ο ΣΝΙ με πολιτικούς ή κερδοσκοπικούς οργανισμούς;
Υπάρχει κάποιος ηλικιακός ή επαγγελματικός περιορισμός για την εγγραφή;
Τι μπορώ να κάνω στο ΣΝΙ;
Τι ευκαιρίες παρέχονται αποκλειστικά στα μέλη του ΣΝΙ;
Η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες στο ΣΝΙ;
Είναι εγγυημένο ότι μετά τη συνδρομή μου θα συμμετάσχω σε ερευνητικό έργο ή/και θα δημοσιεύσω;
Τι θα κάνετε με τα προσωπικά δεδομένα μου μετά την εγγραφή;
Πότε θα μου ζητηθεί να ανανεώσω τη συνδρομή μου;
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω περαιτέρω ερωτήσεις;