Δρ. Βασιλική Μανάκη
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Συντονιστής