Δρ. Γεώργιος Γάκης
Οργανωτική Επιτροπή Εκπαίδευσης - Γραμματέας
  • ΒιογραφικόΟ Γεώργιος Γάκης είναι 5ετης φοιτητής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και αναπληρωτής συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης του ΣΝΙ από τον Οκτώβριο του 2022. Δραστηριοποιείται ενεργά σε ομάδες με κύριο αντικείμενο τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, όπως η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στο πεδίο της Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά project τα οποία οδήγησαν σε ελεύθερες ανακοινώσεις συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.