Δρ. Γιώργος Φαναριωτής
Οργανωτική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας & Συντονισμού Ερευνητικής Δραστηριότητας - Γραμματέας
  • ΒιογραφικόYorgos Fanariotis received his MD from University of Ioannina School of Medicine, Greece in 2021. He is a research associate at Athens Naval Hospital, currently serving as rural doctor in Nisyros. He aspires to follow a career in General Surgery while his research interest includes Cardiac, Thoracic and Vascular surgery. He has been a member of the Society of Junior Doctors since March 2022.