Δρ. Δονάτος Τσαμούλης
Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδων, Δράσεων & Εθελοντισμού - Μέλος
  • ΒιογραφικόΟ Δονάτος Τσαμούλης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων και μέλος του Συλλόγου Νέων Ιατρών από το 2021. Από το 2022 συμμετέχει ως μέλος της οργανωτι-κής επιτροπής Ημερίδων, Δράσεων και Εθελοντισμού. Βρίσκεται εν αναμονή έναρξης της ειδικότητας της καρδιολογίας ενώ, επί του παρόντος, εργάζεται στη Ά Παθολογική κλινική του Γ.Ν. Θριάσιο. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον ξεκινάει από τα φοιτητικά χρό-νια και συνεχίζεται έως σήμερα με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με βασικό επι-στημονικό αντικείμενο τα λιπίδια, την αθηροσκλήρωση και τις καρδιακές βαλβιδοπά-θειες. Έχει, ακόμη, ενεργή συμμετοχή στην προοπτική πολυκεντρική μελέτη καταγρα-φής των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην ελληνική επικράτεια (CALLINICUS-Hellas Registry).